Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest CA Investments Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-485, przy ulicy Kleszczowej 15A.

CA Investments Sp. z o.o. szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się przechowywać informacje o Tobie w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. 

Wejście na naszą stronę internetową jest równoznaczne ze zgodą na naszą politykę dotyczącą ochrony danych osobowych, w szczególności o wykorzystaniu tych informacji, o których mowa poniżej.

Przy dokonywaniu rezerwacji usług noclegowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej jego identyfikacji. Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia (lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji) formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług noclegowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email  oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient podczas meldowania proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe od CA Investments Sp. z o.o. w formie wiadomości e – mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzu rejestracyjnym.
Dane osobowe mogą być gromadzone przez CA Investments Sp. z o.o. również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, rejestracja w programach lojalnościowych, formularz kontaktowy).

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług noclegowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane dla celów marketingu własnych usług bądź produktów. Marketing własnych usług bądź produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e-mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione podczas rezerwacji online. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

CA Investments Sp. z o.o. zobowiązuje się nie przekazywać osobistych informacji o Kliencie osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

CA Investments Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń CA Investments Sp. z o.o.  w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta.
Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.
CA Investments Sp. z o.o.  zobowiązuje się także nie przekazywać danych osobowych krajom nie objętym Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. oraz przetwarzać dane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Odstępstwem od tych zasad będzie wyłącznie zgoda wyrażona przez Użytkownika.

Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witryny internetowe należące do CA Investments Sp. z o.o. mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. CA Investments Sp. z o.o. stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

Strona www.chillapartments.pl korzysta z tzw. „Cookies”. Poprzez pliki „Cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „Cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Ograniczenie stosowania plików „Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.chillapartments.pl.

CA Investments Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies.

Z tego też względu, zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji za pośrednictwem strony. 

Żadne dane osobowe nie będą wyjawiane osobom trzecim inaczej, niż w wyżej opisanej sytuacji, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na ich ujawnienie. CA Investments Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe tylko w sytuacji nakazanej przez prawo, w celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu publicznemu oraz jako pomoc w dochodzeniu kryminalnym.

Każdy Klient ma prawo dostępu oraz prawo do zmiany, skasowania oraz zablokowania swoich danych osobowych, która są przechowywane i przetwarzane przez CA Investments Sp. z o.o.

Klient ma także prawo, w każdym momencie, do pełnego lub częściowego wycofania zgody na przetwarzanie w przyszłości swoich danych przez CA Investments Sp. z o.o.
Można to zrobić poprzez wysyłając e-mail na adres reception@chillapartments.pl, albo listownie na adres:

CA Investments Sp. z o.o.
ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa

TOP