Regulamin

 1. ZASADY REZERWACJI
 • Rezerwacji można dokonywać: telefonicznie, pod numerem: +48 533 332 193; e-mailowo, pod adresem: reception@chillapartments.pl; przez stronę internetową: www.chillapartments.pl; poprzez internetowe serwisy rezerwacyjne (np. Booking.com, Airbnb.com, Expedia.com, i inne).
 • Opłata za wynajem pobierana jest z góry. Opłatę można uiścić gotówką, kartą kredytową MasterCard, Visa, Diner Club, Maestro, American Express oraz przelewem bankowym. 
 • Gość nie może żądać od Chill Apartments zwrotu opłaty za wynajęcie Apartamentu w przypadku, gdy nie wykorzysta całego opłaconego pobytu.
 • Rezerwacji może dokonać tylko osoba pełnoletnia, mogąca okazać, na prośbę Chill Apartments, dokument potwierdzający odpowiedni wiek.
 1. ZASADY POBYTU W APARTAMENCIE
 • Zameldowanie (check-in) możliwe jest od godz. 16:00.
 • Wymeldowanie (check-out) konieczne jest do godz. 11:00.
 • Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, w zależności od dostępności danego apartamentu.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w apartamencie jedynie w obecności pełnoletnich opiekunów.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 i Goście zobowiązani są do jej bezwzględnego przestrzegania.
 • Zachowanie Gości nie może zakłócać spokoju mieszkańców budynku.
 • Zabronione jest urządzanie spotkań towarzyskich uciążliwych dla mieszkańców budynku.
 • Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Gościa jest możliwe po wcześniejszym umówieniu z Zespołem Chill Apartments. Opłata wynosi 50.00 PLN
 • Klucze do apartamentu będą zostawione we wskazanym miejscu przez Zespół Chill Apartments.
 • Po zakończonym pobycie Gość zobowiązany jest zostawić klucze we wskazanym miejscu. W razie zagubienia lub nieoddania kluczy bądź pilota do garażu, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 150.00 PLN lub wyższa, jeśli brak kluczy i/lub pilota będzie skutkował stratą finansową w postaci odwołanej rezerwacji apartamentu.
 • W Apartamencie oraz na klatkach schodowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek.
 • Dopuszcza się używanie przez Gości urządzeń elektrycznych, które nie są wyposażeniem Apartamentu. Pełną odpowiedzialność za ich stan i ewentualne skutki użytkowania ponosi Gość.
 • Gość nie jest uprawniony do udostępniania ani podnajmowania Apartamentu osobom trzecim.
 • Gość jest każdorazowo zobowiązany do zabezpieczenia Apartamentu w przypadku jego opuszczenia przez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz. Gość zobowiązany jest sprawować pieczę nad powierzonymi mu kluczami.
 • W przypadku chuligańskiego lub rażącego naruszenia zasad korzystania z apartamentu, Zespół Chill Apartments ma prawo do przerwania pobytu Gościa i osobom mu towarzyszącym w apartamencie. Rozwiązanie umowy nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu środków za wynajęcie apartamentu.
 1. WYPOSAŻENIE APARTAMENTU
 • Na wyposażeniu mieszkania znajdują się: meble, pościel, ręczniki, wyposażenie kuchenne (talerze, szklanki, sztućce, garnki oraz drobne akcesoria kuchenne), małe i duże AGD: kuchenka mikrofalowa, toster, piekarnik, kuchenka elektryczna, lodówka, odkurzacz, czajnik, suszarka do włosów, żelazko, deska do prasowania. Goście powinni korzystać z w/w sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • W Apartamencie znajduje się telewizor, dekoder sieci kablowej oraz router internetowy. Goście mogą korzystać z telewizji kablowej, aplikacji oraz bezpłatnej sieci wifi dostępnej po zalogowaniu hasłem podanym w instrukcji otrzymanej od Zespołu Chill Apartments.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 • Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów będących na wyposażeniu apartamentu a powstałych z winy jego winy, bądź osób mu towarzyszących. W przypadku wyrządzonych szkód Gość może zostać obciążony dodatkową opłatą za zniszczone/uszkodzone przedmioty, naliczoną według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem i montażem zniszczonych elementów. Dotyczy to także szkód wykrytych dopiero po opuszczeniu przez Gościa apartamentu.
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich Zespołowi Chill Apartments.
 • Chill Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do apartamentu przez Gościa lub osoby mu towarzyszące.
 • Chill Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie przez Gościa lub osoby mu towarzyszące i zastrzega sobie prawo do ich utylizacji. 
 • Chill Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa lub osoby mu towarzyszące.
 • Chill Apartments nie odpowiada za niedogodności spowodowane przyczynami niezależnymi, takimi jak: przerwy w dostawie wody, prądu, i inne.
 • Chill Apartments może wymagać uiszczenia kaucji przed rozpoczęciem pobytu w wynajętym apartamencie. Zasady pobierania i zwrotu kaucji określone są w osobnym regulaminie.

Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Gościa z obowiązku jego przestrzegania.

TOP